Uwalnianie traumy metodą biodynamicznego oddechu

Proces ten ma na celu przełamanie warstw „pancerza” pokrywającego ciało, uwalniając psychiczne, emocjonalne i fizyczne blokady, docierając do rdzenia naszego wnętrza. Biodynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy ® pozwala doświadczyć pełnego zakresu odczuć i emocji, dostępnych człowiekowi . Ponadto pozwala rozwinąć zdolność utrzymywania i wspierania swobodnego przepływu swojej energii. Ta praca wprowadza zmiany w ciele na poziomie komórkowym, wspierając otwarcie kręgosłupa i ostatecznie bycie coraz bardziej obecnym i świadomym w życiu. Wynikiem takiej pracy jest akceptacja siebie i innych oraz świętowanie życia w pełni.