Czym jest coaching?

coaching

Coaching to proces wspierania w rozwoju. Pomaga odkryć, precyzyjnie zdefiniować, a następnie osiągnąć cele w różnych obszarach życia. Odkrywa zasoby i możliwości, nowe rozwiązania i pomysły na życie. Coaching pomaga zobaczyć bariery, które dotąd utrudniały zrealizowanie marzeń, wspiera w przezwyciężeniu trudności. Pomaga w podnoszeniu efektywności osobistej, optymalizacji działań i podejmowaniu trafniejszych decyzji. Sesje z coachem wzbudzają lub podnoszą motywację, poziom energii, pobudzają kreatywność, dają odwagę i siłę do przeprowadzenia zmian. Coaching jest po to, żeby życie stało się prostsze, bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwsze. Dodatkowym efektem może być także istotny wzrost poczucia własnej wartości.  Większość z nas o czymś marzy, coś chce polepszyć, coś zmienić, ale często brakuje wiedzy, co zmienić; umiejętności, jak to zrobić; motywacji, energii, siły i odwagi. Coaching jest wtedy dobrym rozwiązaniem. Coach pomaga wyznaczyć cele, opracować skuteczną strategię ich realizacji, kontroluje postępy, motywuje, wspiera. Z pomocą coacha można łatwiej, szybciej, prościej i mniejszym kosztem zrealizować coś, co teoretycznie można byłoby bez coacha, ale jakoś dotąd się tego nie zrobiło.

Coaching to też moment zatrzymania się, refleksji nad miejscem, w którym jesteśmy i w którym chcielibyśmy być.